ห้องดีดอทคอม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
21 ธ.ค 2563 เวลา 14:26 น.

ห้องดีดอทคอม และโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาและเป็นอึกความภาคภูมิใจที่ห้องดีดอทคอม ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
ซึ่งเป็นศูนย์ฯแรกของประเทศไทย มูลค่าการก่อสร้างอาคาร ทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 748 ล้านบาท  ห้องดีดอทคอม และโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาลมีส่วนร่วมเป็นจำนวน 5.25 ล้านบาท  โดยมี หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เป็นประธานในการก่อสร้าง