ห้องดี ดอทคอม ได้ร่วมเป็นผู้จัดกิจกรรม "ทอ - ของขวัญ" เป็นของขวัญมอบให้เด็กๆ ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา
6 ธ.ค 2563 เวลา 13:50 น.

ห้องดี ดอทคอม ได้ร่วมเป็นผู้จัดกิจกรรม "ทอ - ของขวัญ"  วันที่ 8 พฤศิกายน 2563 ณ ภูมิพระยา พระราม 3