ราคา
พื้นที่
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
ให้เช่า

ปากเกร็ด นนทบุรี

28.4 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ
ให้เช่า

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

120 ตร.ม.2 ห้องนอน2 ห้องน้ำ
ให้เช่า

วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

21 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ
ให้เช่า

สาทร กรุงเทพมหานคร

21 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ
ให้เช่า

ปากเกร็ด นนทบุรี

28.4 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ
ให้เช่า

บางแค กรุงเทพมหานคร

26 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ให้เช่า

สาทร กรุงเทพมหานคร

26 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ให้เช่า

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

22.5 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ให้เช่า

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

27 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

28 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

บางพลัด กรุงเทพมหานคร

26.5 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

เมืองนนทบุรี นนทบุรี

29 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

บางละมุง ชลบุรี

32 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

ปากเกร็ด นนทบุรี

22.5 ตร.ม.1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

สาทร กรุงเทพมหานคร

26 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ขาย

เมืองนนทบุรี นนทบุรี

33 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว