ราคา
พื้นที่
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
ให้เช่า

ปากเกร็ด นนทบุรี

28.4 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ
ให้เช่า

ปากเกร็ด นนทบุรี

22.5 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ให้เช่า

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

22.5 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ให้เช่า

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

27 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ1 ห้องครัว
ให้เช่า

สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

27 ตร.ม.
ให้เช่า

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

24 ตร.ม.
ให้เช่า

คลองเตย กรุงเทพมหานคร

23 ตร.ม.
ให้เช่า

คลองเตย กรุงเทพมหานคร

23 ตร.ม.
ให้เช่า

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

30 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ
ให้เช่า

ดินแดง กรุงเทพมหานคร

20 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ
ให้เช่า

บางรัก กรุงเทพมหานคร

200 ตร.ม.3 ห้องนอน3 ห้องน้ำ1 ห้องครัว1 ห้องแม่บ้าน
ให้เช่า

ปากเกร็ด นนทบุรี

28.4 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ
ให้เช่า

สาทร กรุงเทพมหานคร

22 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ
ให้เช่า

จตุจักร กรุงเทพมหานคร

21 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ
ให้เช่า

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

22 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ
ให้เช่า

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

26 ตร.ม.1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ